Wybór kodu PKD w 6 krokach

Aby móc rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1, w którym trzeba scharakteryzować rodzaj prowadzonej działalności. Aby usystematyzować podział firm powstał system kodów PKD, w którym znajdują się wszystkie dostępne branże i oferowane usługi. Katalog kodów PKD jest bardzo obszerny, dlatego wybranie właściwego symbolu często stwarza przedsiębiorcom wiele trudności. Podpowiadamy jak wybrać kod PKD, aby nie popełnić błędu.

Czym jest kod PKD?

Kod PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, to system klasyfikacji stosowany w Polsce do kategoryzowania różnych rodzajów działalności gospodarczej. Jest to narzędzie służące do jednoznacznego określenia rodzaju działalności prowadzonej przez firmę lub przedsiębiorstwo. Kod PKD składa się z sześciu cyfr i jest przypisany do każdego rodzaju działalności gospodarczej.

Klasyfikacja PKD jest stosowana m.in. w celach administracyjnych, statystycznych, oraz podatkowych. Umożliwia ona między innymi:

 1. Identyfikację rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo.
 2. Prawidłowe klasyfikowanie firm w rejestrach i bazach danych.
 3. Analizę danych statystycznych dotyczących różnych sektorów gospodarki.
 4. Ustalanie opłat i podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kod PKD może być wykorzystywany przez organy administracji publicznej, instytucje finansowe, a także firmy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W praktyce, przy zakładaniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi wybrać odpowiedni kod PKD, który najlepiej odzwierciedla rodzaj prowadzonej przez niego działalności.

Jak wybrać kod PKD?

Wybór właściwego kodu PKD jest istotny dla prawidłowego zidentyfikowania rodzaju działalności gospodarczej, który prowadzisz. Aby wybrać odpowiedni kod PKD, możesz postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Zdefiniuj rodzaj swojej działalności – przemyśl dokładnie, jakie usługi świadczysz lub jakie produkty oferujesz. Określ główne dziedziny swojej działalności.
 2. Sprawdź dostępne kody PKD – dokładnie przeanalizuj Polską Klasyfikację Działalności (PKD) lub inne źródła dostępne online, aby znaleźć kod PKD, który najlepiej odpowiada rodzajowi swojej działalności. Kod PKD powinien być zgodny z opisem działalności, którą wykonujesz
 3. Zastanów się nad różnymi aspektami swojej działalności – często prowadzona działalność może być klasyfikowana na różne sposoby, więc warto przeanalizować różne aspekty swojej aktywności i wybrać ten kod, który najlepiej odzwierciedla jej główne cechy.
 4. Skonsultuj się z ekspertami – jeśli masz wątpliwości lub trudności w wyborze kodu PKD, warto skonsultować się z ekspertami, takimi jak doradcy podatkowi, prawnicy specjalizujący się w prawie gospodarczym, czy inni przedsiębiorcy działający w podobnej branży.
 5. Sprawdź aktualność kodu – upewnij się, że wybrany kod PKD jest aktualny i nadal odpowiada rodzajowi prowadzonej przez ciebie działalności. Czasami zmiany w  działalności mogą wymagać aktualizacji kodu PKD.
 6. Zarejestruj odpowiedni kod PKD – po wybraniu właściwego kodu PKD, zarejestruj go w odpowiednich rejestrach, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), w zależności od formy prawnej twojej działalności.

Pamiętaj, że wybór właściwego kodu PKD jest istotny dla prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego warto poświęcić czas na dokładne przeanalizowanie i wybranie odpowiedniego kodu. Jeśli jednak czujesz się zagubiony wybierając kod warto zwrócić się o wsparcie do biura rachunkowego w Lublinie, w którym doświadczeni profesjonaliści pomogą w wyborze kodu PKD do konkretnego rodzaju działalności i kompleksowo zajmą się księgowością prowadzonej firmy.

Czy można zmienić kod PKD?

Tak, można zmienić kod PKD dla działalności gospodarczej. Istnieją różne sytuacje, które mogą wymagać zmiany kodu PKD:

 • Zmiana charakteru działalności – jeżeli działalność gospodarcza zmienia swój charakter lub rozszerza swoją ofertę na inne produkty lub usługi, może być konieczne zmienienie kodu PKD, aby bardziej precyzyjnie odzwierciedlał aktualne działania firmy.
 • Nieprawidłowy kod PKD w niektórych przypadkach podatnicy mogą początkowo wybrać niewłaściwy kod PKD lub może się okazać, że kod PKD, który został wybrany, nie odpowiada rzeczywistemu charakterowi prowadzonej działalności. W takim przypadku konieczna jest zmiana kodu PKD na bardziej odpowiedni.
 • Zmiany w przepisach lub klasyfikacji – wraz ze zmianami w przepisach podatkowych lub w samej klasyfikacji PKD, może być konieczne dostosowanie kodu PKD do nowych wymagań lub kryteriów klasyfikacyjnych.

Procedura zmiany kodu PKD nie jest zwykle bardzo skomplikowana. Zazwyczaj proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do właściwego organu rejestracyjnego, takiego jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek ten może być składany elektronicznie lub w formie pisemnej, w zależności od możliwości danej instytucji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, organ rejestracyjny dokonuje zmian w rejestrze działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *